Matematisk opmærksomhed.

Igennem nogen tid, har jeg interesseret mig meget for matematisk opmærksomhed i 0. klasse. Personligt finder jeg det meget spændende, at det er her elevens første møde med skolen og skolens fag foregår - og det er derfor meget vigtigt, at eksempelvis tallene læres og introduceres med en legende tilgang. Det er blandt andet derfor, at jeg laver forskellige spil og aktiviteter til talområdet - og den del af dem kan du finde her.

Mange af mine materialer kan anvendes både i 0. og 1. klasse. Hvis materialet er lavet målrettet 0. klasse, så vil det ligge under denne fane - og på samme måde vil materialet ligge under "Indskoling", hvis jeg har lavet det med denne anvendelse for øje.

Omring bamser (og slik)

Dette enkle spil kan træne elever i subitizing - samt motorik. 

Eleverne skal sætte ring om et antal bamser. Antallet bestemmes af et terningslag.

I den fil, som du kan hente på linket, er der 10 forskellige spilleplader, hvor der på spilleplade 1 er færre elementer end på spilleplade 10.

Reglerne er enkle. Slå med en terning. Sæt ring om antallet. Modstanderen gør herefter det samme.
Den der sidst kan indramme sit antal - hvor elementerne er ved siden af hinanden - har vundet.

Bamseløb

Dette løb er et stjerneløb - dvs. eleverne altid kun skal besøge én post af gangen og vende tilbage med en tøjklemme.

Klemmerne hentes ved posterne i vilkårlig rækkefølge.

Tag altid klemmen med det højeste tal 😀.

Når alle 10 poster er besøgt kan eleverne vha. centicubes, der samles til 10'er-stænger finde deres samlede sum.

Se mere om løbet på side 1 i filen.

Find og forbind

I disse opgaveark skal eleverne gå på jagt efter detaljer. Der er tegninger, som næsten er ens - men der er nogle detaljer og/eller farver, der gør tegningerne forskellige.

Jeg har tilstræbt at side 1 er lettere end side 3 og/eller 4, men der vil nok være individuelle forskelle. 

For at tegninger bliver forskellige, er det vigtigt at de printes i farver.

Du kan hente disse 4 forskellige:

Trolde (3 sider)

Pingviner (4 sider)

Is  (4 sider)

Påskeæg (4 sider)

Katte (4 sider)

Tælle-opgaver med nytårstema

Hermed et sæt tælleopgaver (der ligner nogle af mine tidligere) - nu med nytårstema.

Det højeste antal er 30, og nogle elever kan med fordel anvende centicubes, hvis de har svært ved at holde overblik over de talte enheder.

Tælleark med juletema.

Du kan hente arkene på dette link - der finder du også en mere uddybende forklaring om arkenes anvendelse, men måske kender du allerede opgavetypen, da det ikke er første gang, at jeg har lavet tælleark med tema. 🙃

God fornøjelse.

Dagens tal

På opfordring fra en kursist har jeg lavet Dagens tal til 1-cifrede tal.

Der er 3 forskellige udgaver - så du kan vælge den type, der passer bedst til dine elever og til dit temperament.

Tal til ophængning i klassen

Denne fil kan med fordel printes 2 sider til ét ark.

Tallene fra 0 til 100 er vist med "centicubes og tier-stænger".

Denne repræsentationsform kender mange elever fra konkreter.

Findes også i en udgave uden tal - i et ca. 20 cm X 20 cm format (skær evt. den nederste del af arket).

Subitizing-domino

Dette dominospil har en del til fælles med et traditionelt dominospil. Her har jeg dog anvendt flere forskellige repræsentationer, der skal matches med tal.

I slutningen af filen finder du nogle mønstrede ark, som jeg selv anvender som bagsider på mine spil, så de er lette at sortere op i sæt igen (når der er brug for mere end et sæt i klassen).

Spillet består af 48 kort.

God fornøjelse.

Vendespil eller...

Disse kort kan anvendes som vendespil, til Mix and Match, til ordning i rækkefølge eller hvad du nu selv eller dine elever finder på.

Der er tre forskellige sæt så kortene er lette atsortere op i sæt, når de er blevet blandet sammen (print 2-sidet).

Tæl ting - antal op til 30.

Tællerier med lidt forårstema.

Jeg har lavet nogle ark til optælling. 

Eleverne kan evt. lægge centicubes ovenpå tingene, så de bedre kan huske, hvilke elementer de har talt. Eller de kan placere centicubes på elementerne - og efterfølgende tælle de anvendte centicubes.

Ting placeret "hulter-til-bulter" kan nemlig være svære at tælle, og det kan eleverne træne med dette materiale.

Tællerier med fastelavnstema

Hermed et sæt tælleopgaver (der ligner nogle af mine tidligere) - nu med fastelavnstema. Det højeste antal er 30, og nogle elever kan med fordel anvende centicubes, hvis de har svært ved at holde overblik over de talte enheder.

Se endvidere lærerarket i filen (side 1).

God fornøjelse.

Halloween-tælling

Tælleark med lidt halloweentema.

Jeg har lavet nogle ark til optælling.

Eleverne kan evt. lægge centicubes ovenpå tingene, så de bedre kan huske, hvilke elementer de har talt. Eller de kan placere centicubes på elementerne - og efterfølgende tælle de anvendte centicubes.

Ting placeret "hulter-til-bulter" kan nemlig være svære at tælle, og det kan eleverne træne med dette materiale.

Tælleark med rideskole-tema

Tælleark med rideskoletema (lavet på opfordring i en regnvejrsweekend 😀).

Du kan hente arkene på dette link - der finder du også en mere uddybende forklaring om arkenes anvendelse.

God fornøjelse.

Tælleark med fisk

Disse ark minder om nogle af de andre filer, som du finder her på siden.

Der skal tælles og elevens gode tællestrategier kan hjælpe med at holde overblikket over dyrene, som er placeret "hulter-til-bulter".

Antallet af dyrene er 10-20 - og nogle elever kan have glæde af, at placere konkreter (centicubes) på dyrene, for efterfølgende at tælle disse.

Påskeæg til gruppering

Disse 4 ark er målrettet træning i at gruppere i mængder. 

Elementerne er påskeæg, så de kan passende anvendes i foråret.

Små og enkle billede-sudoku'er

Disse små billede-sudoku'er kan anvendes til eksempelvis ugeskema.

Eleverne kan få trænet både motorik og ræsonnementer. 

Der er forskellige billede-temaer på arkene.

Filen ligger sammen med en præsentation, som kan anvendes til en fælles-introduktion til, hvad systematikkerne er i en sudoku. 

Du finder begge dele her.

Hvis du vil bruge præsentationen, så skal du hente den. Du kan f.eks. lave en kopi på dit Drev eller downloade den som Powerpoint. Vi kan bare ikke alle anvende samme fil 🙂.

Subitizing i gulvstørrelser

På opfordring fra en lærer, har jeg lavet subitizingbilleder i 20X20 format. 

Disse kan bl.a. anvendes til en form for stopdans; "Stil jer ved en repræsentation for 5!"

Der er 7 forskellige ark til hvert tal (1 - 10), så der kan laves begrænsning på - for eksempel, at der højst må stå 4 elever ved hvert kort. 

De 7 kort er: ciffer, fingre, terning, 2X10'er-ramme, tally/stakit/ølregnskab samt en ting.

Kortene kan også anvendes som et værksted, hvor eleverne skal samle kortene, så de lægges i rækker med alle 1'er repræsentationerne, 2'er repræsentationerne osv. 

Der findes helt sikkert mange andre anvendelsesmuligheder 🤭.

God fornøjelse.

Flere tællerier

Nu med frugt/grønt-tema.

Jeg har lavet nogle flere ark til optælling (talområdet 10-30).

Eleverne kan evt. lægge centicubes ovenpå tingene, så de bedre kan huske, hvilke elementer de har talt. Eller de kan placere centicubes på elementerne - og efterfølgende tælle de anvendte centicubes.

Ting placeret "hulter-til-bulter" kan nemlig være svære at tælle, og det kan eleverne træne med dette materiale.

Stjerneløb

I denne løbsaktivitet er alle elever i gang på samme tid.

Posterne var hænges op på murene rundt om skolegården, så de alle er synlige. (Elefantsnot er glimrende).

Eleverne sendes afsted i par til en bestemt post - og samtidig bliver opgaven overdraget mundtligt. Det kunne være:
"I skal nu finde post 12, og der skal I finde og skrive, hvor mange penge, der er i sparegrisen."

Du finder er 15 postbeskrivelser via linket lidt længere nede i teksten.
Når eleverne kommer retur bliver de sendt videre på sammen måde. Det behøver ikke at foregå systematisk i talrækken, men eleverne sendes til en ledig post (og en de mangler).

Du kan finde posterne, elevark, facit samt lærerark med spørgsmålene i denne mappe.

Ud over træning af faglige begreber, er denne aktivitet også rigtig god for hukommelsen. Eleverne skal huske postnummer OG huske på, hvad de skulle svare på, når de fandt posten.

Gruppering med juletema

Disse ark har både antalbestemmelse, subitizing og gruppering som mål.

Der vil dog sikkert også blive trænet finmotorik undervejs.

Såfremt, I synes om opgavetypen, laver jeg gerne flere - også nogle som ikke er sæsonbetonede. 

God fornøjelse.

Efterår og subitizing

Lad eleverne skrive antal - og farv bladene i efterårsfarver. Lav en fælles subitizing-blad-krans! (Undervejs vil finmotorikke også blive trænet/udfordret.)

Tegningerne kan også laves til vendespil:
Print to af hver ark - og kopier en mønstret bagside på (find nogle forslag på side 9-13 i filen), så de er lette at sortere igen.

Der er 4 forskellige slags blade (12 af hver), så du kan let lave 4 forskellige vendespil. Jeg har endnu ikke nået det selv, så jeg kan ikke dele billeder af denne aktivitet.

Købmand - også UDEN varer

På min skole har vi samlet mange mini-varer ind (dem fra Føtex's kampagne) - og disse har mange anvendelsesmuligheder.

Jeg har blandt andet lavet et købmandsmateriale, som kan bruges både med og uden de konkrete varer - idet jeg har lavet en fil med varer til print - laminering og klip, som kan anvendes som købmandsvarer.

Der er indkøbslister til eleverne i tre niveauer og prislister til print i A3. 

Prislisten hænges op på et synligt sted.

Måske har du selv en idé til videre organisering - ellers har eleverne helt sikkert selv et forslag til, hvordan legen kan organiseres.

Det er oplagt at anvende legepenge til aktiviteten.

Bjørnebanden

Dette ark er lavet for at træne elever i førfaglige begreber, særligt med fokus på forholdsord.

Jeg har brugt Cooperative Learning strategien: "Chef og sekretær". Den er udførligt forklaret i deres egne materialer - og her.

Chefen dikterer hvor skeretæren skal placere en bjørn (centicube). Det kan være: "Sæt den største røde bjørn overfor huset, der har nummer 7."

Chefen stiller ikke sværere opgaver end han selv kan løse dem - og han må naturligvis gerne hjælpe sekretæren.

Chefen udfører selv det sammen, som sekretæren bliver bedt om, og der kan evt. være en plade stillet op mellem dem, så de to ikke kan se hinandens plader.

Talkort med tøjillustrationer

På opfordring fra en børnehaveklasseleder har jeg lavet dette kortsæt med tallene fra 0 til 100.

Du kan hente kortene og en lille vejledning dertil på dette link.

Ud over at arbejde med tallene, kan kortene også bruges til at lave kategoriseringsopgaver ud fra beklædningsgenstandene. Tag nogle af kortene og bed eleverne om at sortere kortene på en måde, som de selv vælger. Det kan være efter farver, anvendelse, mønstre eller meget andet.

God fornøjelse.

Subitizing-BINGO

Måske kender du ikke så meget til begrebet subitizing - men jeg tror nu godt, at du ved hvad det er.... 

Du tæller ikke øjnene på en terning, når du spiller. Du genkender de fem prikker som mængden 5. Du kan også kende 9, hvis det er to terninger og du har slået 5 og 4.

Nogle børn lærer intuitivt at genkende små mængder - mens andre skal undervises i det, og det vil sikkert endda kræve træning for dem. 

Der har nu i en del år været fokus på dette, men jeg synes, der har manglet noget materiale, som elever kan arbejde med i par/grupper - og derfor har jeg (inspireret af et amerikansk forlæg) lavet 8 bingoplader med afbildninger af mængder. Du kan se mere om forslag til anvendelse af disse, hvis du henter min fil. 

Rigtig god fornøjelse.

At forme tal...

... kan være med til at give eleverne en større fortrolighed med tallenes form og udseende, og dermed gøre det lettere for eleven at huske disse.

arkene kan eleverne forme tallet med saltdej eller modellervoks, og de kan lave et antal modellervokskugler, der passer til antallet af figurer - for dernæst at flytte kugler i ti'er-rammen.

Forme eller skrive tal

Denne udgave af elevarkene lægger i højere grad op til, at eleverne skal skrive tallene inden i tallene på arkene.

Hvis eleven er usikker på skriveruten, kan du bruge denne version, da der på denne er tegnet pile i tallene, så eleven bliver mindet om skrivevejen.

Så selvom de to filer ligner hinanden rigtig meget, så er der altså den detalje med pilene til forskel.

I disse versioner har jeg lavet en vindrueklase i stedet for den traditionelle 10'er-ramme, da det kan understøtte elevens subitizing-erfaringer, at et givent antal kan "se ud" på forskellige måder.

Gode venner

Et lille spil med en tyggegummiautomat.

Der er en spilleplade klar til print - samt et ark med spillereglerne nærmere forklaret. Eleverne får gennem dette spil gentaget gode venner/10'er venner mange gange.

Formatet er lavet i A3, men du kan selv ændre på printformatet, så det passer til dit behov.

Først til 20

Først til 20 er et enkelt lille spil, som eleverne i børnehaveklassen kan spille parvis.

I modsætning til så mange andre spil, slår eleverne parvis med terninger samtidig, og det handler nu om at slå det største tal. Den elev, der har det største tal markere med et X i tier'stængerne. Differentier eksempelvis med forskellige terningtyper.

Det handler i al sin enkelhed om, hvem, der får udfyldt de 20 felter først.

(Lav gerne aftaler om, hvad der sker, hvis elevernes terninger viser samme tal... Skal begge have et X - eller skal ingen af de to have et X?)

Undervejs får eleverne sammenlignet mange tal - snakket om størst og mindst.

Motorik...

Det kan være svært at skrive tal og bogstaver (den rigtige vej), hvis finmotorikken driller.

Eleverne kan med disse ark i højrere grad have fokus på motorikken, idet skrivevejen er vist for dem. 

Lad eleverne skrive oveni. Og der sker ikke noget ved at "tage turen" på samme ark flere gange.

Arkene kan også lamineres og eleverne kan skrive oveni med whiteboard-tusser.

Stribede talpuslespil

Når eleverne skal lære tallenes rækkefølger og symboler kan man med fordel anvende puslespilsprincip, som de fleste elever er fortrolige med inden skolestart. 

Til dette har jeg lavet forskellige stribede puslespil i forskellige talintervaller.

- 1-10

- 11-20

- 1-20

- 10-20-30...-100

På denne måde er det enkelt at tilpasse det til den enkelte elevs formåen.

 

For at gøre sorteringsarbejdet lettere (når eleverne er kommet til at blande striberne sammen), har jeg lavet mønstrede bagsider. Sørg derfor for at sætte printeren til at printe 2-sidet, når du printer ud - så kan eleverne let selv sortere striberne i rette bunker.

 

PS: Billederne er alle mine egne fotos, og disse må ikke anvendes til andre formål uden aftale.

 

 

 

 

Eksempel på ét af arkene.

Eksempel på ét af arkene.

Hvor mange ben har mariehønerne?

Hvor mange ben har mariehønerne?

Printede, laminerede og klippede varer til købmandsbutikken

Printede, laminerede og klippede varer til købmandsbutikken

Spilleplade til placering af Bjørnebanden

Spilleplade til placering af Bjørnebanden

En BINGO-plade.

En BINGO-plade.

Et afkrydsningskort til hver elev.

Et afkrydsningskort til hver elev.

Skriv oveni....

Skriv oveni....

Et eksempel på stribet puslespil.

Et eksempel på stribet puslespil.

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

Del siden