Måling

Klokken

Klokken kan være svær for mange.

Mine elever arbejder med klokken bl.a. ved at lave deres eget ur - og stille hinanden mundtlige opgaver. 

I denne fil kan du finde ur til print og nogle få opgaver, der har kun har de hele klokkeslet i fokus. Til gengæld er der mulighed for at arbejde med døgnes 24 timer.

Jeg har lavet to forskellige ure, så du kan vælge et ur, hvor der blot er de tallene op til 12.

God fornøjelse.

Månedsmatematik

I løbet af det kommende skoleår (2020-2021) skal min 2. klasse hver måned lave månedsmatematik. Til formålet har jeg lavet et "kalenderark" pr. måned i året. Det bliver på et tidspunkt i måneden, hvor det kan passe ind (mellem forløb eller lignende).

Jeg har lavet arkene, da jeg ofte støder på elever, der ikke har styr på månederne, årstiderne mv. På denne måde bliver begreberne omkring året gang gentaget nogle gange hen over skoleåret.

Der er også lagt op til at snakke om ordinaltal og gradtal.

Endvidere er det min plan, at arkene også skal bruges som "vi-øver-os-i-at-skrive-pæne-tal-ark".

Herunder kan du se et eksempel på en blank og en udfyldt månedsopgave.

På opfordring fra en norsk kollega, har jeg (med hendes og en bekendts store hjælp) også lavet arkene på norsk. Hent dem her

Længdemåling

Længder måles på mange flere: med hop, med pinde, med tommestok eller et målebånd.

Nogle af disse opgaver lægger op til at arbejde med ikke-standardiserede enheder - og andre er måling i cm.

4 værksteder (klassen delt i hold og de roterer mellem de 4 stationer)

Værksted 1: Der opmåles en distance (jeg brugte 8 meter), og eleverne skal undersøge, hvor mange hop, tril, fod mv. der er fra start til mål. 

Værksted 2: Eleverne måler længder på sig selv og makker. 

Værksted 3: Eleverne måler længder "rundt om" sig selv og makker.

Værksted 4: Mål med ikke-standardiserede enheder - vi brugte små træstykker (Kapla Klodser), som vi har på skolen. Eleverne tegner med kridt rúndt om en makker, og efterfølgende lægges en enhed på (mælkelåg, afstandsklodser eller lignende) og der tælles op, "hvor mange", der var rundt om. 

Du kan finde elevark til værksted 1-3 samt en mere uddybende forklaring til værksted 4 her.

Billede fra værksted 4: Skolegården lignede noget fra en crime-scene, da der var tegnet mange liggende personer op. :-)

Billede fra værksted 4: Skolegården lignede noget fra en crime-scene, da der var tegnet mange liggende personer op. :-)

Bamsemåling

Et søjlediagram som er ved at blive udfyldt.

Et søjlediagram som er ved at blive udfyldt.

For en del år siden lavede jeg et bamseprojekt i en 3. klasse på en fagdag (og det kunne sagtens laves med yngre elever). 

Eleverne havde fået besked på at medbringe deres største bamse, som så blev dagens artefakt.

Vi begyndte med at udfylde en "Bamseattest" med data om den enkelte bamse.

Dernæst skulle alle bamser måles - og bamsernes længde/højde blev derefter ført ind i et præfabrikeret pindediagram/søjlediagram.

Et af målene med denne øvelse var at måle med forskellige værktøjer. Der var både centimetermål, tommestok og store linealer. 

På det præfabrikerede ark skulle eleverne skrive bamsernes højder som m og cm - og som cm.

Dokumenterne kan ses mere detaljeret her.

Bamsemåling
Bamsemåling
- med elevernes egne bamser. Tak til Johanne, Stine og Marie for at give mig lov til at bruge de ældre billeder.

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

Del siden