Statistik og chance

Observationssæt med flere løsninger

Disse opgaver har jeg anvendt i en 5. klasse for et par år siden - men først nu har jeg fået finpudset layoutet, så derfor kommer de først her på min side nu.

Ud fra forskellige kriterier skal eleverne lave deres eget observationssæt.

Du finder her 3 forskellige åbne opgaver, som eleverne kan løse på flere forskellige måder.

Muligvis skal eleverne guides i begyndelsen, indtil de finder ud af, at der er flere rigtige løsninger.

Hvad er meningen?

Disse 6 opgaver er åbne - men ikke helt på samme måde.

Mine elever har arbejdet med at beskrive et observationssæt ud fra et søjlediagram. Diagrammerne har forskellig sværhedsgrad idet nogle har enheder på y-aksen, mens andre er endnu mere åbne - og altså helt uden mærkater eller enheder på akserne.

Det kan godt kræve lidt tilløb at få eleverne til at forestille sig en "optælling" bag diagrammet, men med en fælles intro hvor forskellige ideer skrives på tavlen, så kan eleverne derefter arbejde selvstændigt/i grupperne med at beskrive et passende observationssæt.

Vær opmærksom på, at eleverne også får sat enheder på y-aksen, således at søjlernes indbyrdes forhold fastholdes.

Først og sidst

Kan middelmådighed mon noget?

Med udgangspunkt i tv-programmet ”Først og sidst” har mine elever i 6. klasse arbejde med gennemsnit (og middelmådighed).

I programmet oplyses det blot, hvem der er tættest på gennemsnittet og i hvilken rækkefølge deltagerne bliver placeret. I denne aktivitet skal eleverne selv være "motoren" bag udregningerne.

Eleverne medbragte en pind og skulle herefter i grupper undersøge, hvem der havde den pind, der var tættest på gennemsnittet.

Det kunne også gøres ved, at eleverne medbragte en sten eller andet. Eleverne kunne også tage ”en håndfuld” centicubes og finde gennemsnittet i grupper, for endelig at finde ud af, hvis antal, der ligger nærmest på gennemsnittet.

Her kan du hente et gennemregnet eksempel, som eleverne eventuelt kan bruge for at komme i gang. De kan eventuelt prøve, om de kan gennemskue fremgangsmåden, så de derefter selv kan arbejde med deres egne tal.

Del siden