Regn på mange måder

Faktorjagt

Gangespil med primtal.

Dette spil kræver, at der hver elev har et kortspil, så hvis I ikke har mange kortspil på skolen, kan du evt. bede eleverne om at medbringe et spil.

Eleverne vælger kort – og værdien på kortene multipliceres. Jo flere kort, der anvendes, jo flere points får eleven.

Du kan finde spillepladerne og mere om reglerne her.

Bogstaver i regnestykker

Mine elever i 5. klasse har arbejdet med forskellige former for "bogstavregning". 

Dette ark har vi brugt til at repetere bogstaver, gangestykker, negative tal mv.

Der er mange talbehandlingselementer i spil i denne lille opgave.

Antallet af sider på terningerne samt antallet af forskellige kort i bunken er en enkel måde at differentiere på. Du kan undlade at tage negative udtryk med - eller eksempelvis udvælge og sortere i kortene, så der kun er a'er og b'er med i bunken.

Sammensæt gerne så niveauet det passer til den enkelte elev.

Link til materialerne:

PLIMUS - med negative tal

Dette spil handler om små regnestykker... Der må anvendes + og - i regnestykkerne ud fra tallene på et slag med tre sekssidede terninger.

Målet er at få 4-på-stribe.

Højeste resultat er 18 og laveste er -11, idet der ikke ændres fortegn, men det er alene regnetegnene, der kan skiftes.

(Du finder et spil, der minder om under "Små spil" - der må der dog kun regnes med et positivt resultat.)

Gange-ståtrold

Stå-trold med gangetræning.

Klassisk ståtrold med færdighedstræningselement.

Når eleven bliver fanget, får vedkommende et kort med et gangestykke på. For at blive befriet skal en klassekammerat stille sig overfor ”den fangede” og sige gangestykket og facit (eks. 7 gange 4 er lig med 28). Den fangede skal nu løbe hen til læreren og sige det samme: ”7 gange 4 er lig med 28” – og herefter er eleven befriet og igen med i legen.

Mine elever har selv været med til at skrive kort med ”svære gangestykker”, så det var dem vi trænende.

Aktiviteten kan sagtens varieres med andre færdigheder:
- store tal
- navne på geometriske figurer
- og meget andet…

Du kan hente kort med udvalgte gangestykker her.

Eller tag denne fil med mange flere gangestykker.

Print evt. filen 2-sidet, så du får mønstrede bagsider.

Repræsentationer for gange

Når eleverne skal forstå og huske multiplikation - tabellerne eller indre billeder for disse, er det en stor fordel at have forskellige repræsentationer for dette.

Som tilbagevendende opgave eller aktivitet (afhængig af hvordan arkene anvendes), kan dine elever måske anvende disse ark.

Der er to forskellige versioner, hvor version A (side 1-3) er en smule lettere end version B (side 4-6). Hver version er i tre farvevarianter.

Eleverne skal i denne opgave lave deres egne tal.

Dernæst udfylder de en plus- og en gangematrice.
Undervejs i arbejdet opdagede mine elever de grafiske mønstre i matricerne.
Når cifrene får andre symboler, end dem, som eleverne er vant til, får eleverne øje på de mønstre der opstår i tabellerne.

Der var mange af mine elever, der fik en aha-oplevelse i forhold til tabelmønstre, mens de arbejdede med denne opgave.

Filen med opgavearkene kan du hente her.

Divisions-BINGO

Løs små enkle delestykker – og få 4 på stribe.
Eleverne kan spille på hver sin spilleplade eller mod hinanden på samme spilleplade.

Lad eventuelt eleverne gennemgå divisionsstykkerne i makkerpar/grupper først (de kan evt. også selv klippe kortene ud), så de inden spillet er bekendte med regneudtrykkene.

Her kan du hente spilleplader, brikker samt spilleforslag. 

Påskeægstalpusleri

Denne fil indeholder 8 forskellige talknuser-opgaver med påsketema.

Jeg skal selv bruge dem i min 4. klasse.

God fornøjelse.

4 på stibe med gangestykker

Disse enkle gangespil, har til formål at eleverne får øvet en hel masse gangestykker og der med (forhåbentlig) får automatiseret et væld af dem.

Spil med 3 eller 4 på stribe. Spil med 10 eller 12-sidet terning - se flere forslag til  regler i filen.

Du finder spille plader til tabellerne 2 - 10 samt endelig en spilleplade med dem blandet.

God fornøjelse

Det kommer an på...

Her finder du 20 forskellige små regnehistorier, hvor eleven skal finde ud af, hvad det kommer an på - og herefter løse opgaven.

Jeg lægger altid op til, at eleverne skal løse opgaverne på mindst tre forskellige måder:

😀 En let løsning
🙃 En smart løsning
😲 En svær løsning

Inden for disse tre overskrifter kan eleven også lave flere.

Se mere om anvendelsesmuligheder på side 1 i filen.

Beskriv Dronningen med tal

Mine elever skal en af de kommende dage arbejde med at beskrive Dronning Margrethe med mange forskellige tal.

Der er lagt op til, at de selv skal finde data - men jeg har givet eleverne en del spørgsmål til at blive inspireret af.

Taljagt

Disse ark er egentlig blot en masse tilfældige tal.

Her kan eleverne udfordres i at finde regnestykker, der giver et bestemt tal. Du vælger tallet, så der hermed er mulighed for at differentiere.

Når eleverne arbejder med denne opgave får de jungleret med mange små tal og dermed regnet mange små regnestykker. 

Du kan også differentiere ved at lade (nogle) elever anvende lommeregner, så de kan efterprøve deres sammensatte regnestykke.

Der vil være mange elever, der her ligeledes bliver udfordret på deres vedholdenhed og tålmodighed.

Der er 8 forskellige ark, som du kan hente her:

Indsæt 8 tal

I denne lille grubler-opgave, skal eleverne få placeret tallene 1-8 i felterne, så alle udregninger bliver korrekte.

Lad gerne eleverne arbejde med opgaven, på en måde, der gør det mulligt for dem at finde mere end én løsning samt argumentere for, hvordan de ved, at alle muligheder er fundet.

Hjælp dyrepasseren

En lille problemløsningsopgave...

Opgaven kan gribes an på flere måder, men personligt vil jeg få eleverne til at bruge et regneark. 

Et eksempel på en af de otte opgaver.

Et eksempel på en af de otte opgaver.

Den formaliserede multiplikationsalgoritme.

Her har en elev anvendt farvede felter til at støtte i regneoperationen.

Her har en elev anvendt farvede felter til at støtte i regneoperationen.

Som udgangspunkt er jeg ikke fan af formaliserede regnealgoritmer. I min klasse arbejder vi meget med regnestrategier - både i hverdagen, når der opstår oplagte situationer - men også i perioder, hvor vi kun har fokus på "smarte metoder".

Til nogle få ting; eksemplevis multiplikation af flercifrede tal er der dog ofte brug for en formaliseret algoritme, som én af flere måder at gange på.

Jeg oplever, at en del elever let mister overblikket, og de har flere gange haft glæde af et ark med farvede felter.

Det er slet ikke alle elever, der synes det er en fordel med farverne, men der er altid nogle stykker, der lettere kan holde systematikken, når de arbejder med farver.

Billedet her ved siden af viser en elevs arbejde - men siden er mine ark ændre lidt.

Julekalender 2020

Denne samling af blandede opgaver har jeg lavet som Matematikjulekalender i år til min 5. klasse i år.

Der er kun opgaver til de almindelige skoledage, og eftersom vi har juleafslutning den 18. december i år, så består filen blot af 13 opgaver. 

Mine elever kommer til at lave de fleste af kalenderopgaverne som lektier.

Sværhedsgraden er varierende... Der er noget for enhver.

Arkene er lavet i fire forskellige udgaver - så de kan anvendes til både to- og trecifrede tal.

Arkene er lavet i fire forskellige udgaver - så de kan anvendes til både to- og trecifrede tal.

NIBNABBERE

Her kan du finde Nibnabbere - nu med gangetabeltræning.

Der er både en julevariant med blandede gangestykker, men der er også nogle stykker, der ikke er sæsonbetonede.

Julevarianten har jeg lavet en bagside til, som du kan bruge, hvis du ønsker... Eller spring over side 2, når du printer.

Siden jeg lavede billedet herunder, har jeg vendt tallene, så de står mere hensigtsmæssigt i forhold til anvendelsen af Nibnabberne, men det kan du se, når du henter filen.

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

Del siden