Decimaltalskort

Disse kort findes i 2 udgaver:

I hver fil har jeg lavet bagsider til at kopiere på sættene, så de er lette at sortere, når de bliver blandet sammen 😀

Jeg har lavet 10 sæt af hver, hvilket er passende i min klasse.

Der er masser af anvendelsesmuligheder:

 # Læg kort i rækkefølge
 # Sammenligning af tiendedele
 # Krig, hvor der dystes i positionerne ( A-udgaven)
 # Træk tilfældige kort til regnestykker 

På billedet kan du se, hvordan jeg har brugt dem til træning af gange med 10, 100 og 1000. Efter dette skal eleverne dele med 10, 100 og 1000. Vi har gjort det sådan at eleverne trækker kort fra bunker, der er placeret forskellige steder i klassen.

Placer dine værdier

Måske kender du i allerede spillet: Placer dine værdier? Spillet er rigtig godt til at få fokus på positionerne og deres værdier.

Nu har jeg fået det lavet med decimaltal som er helt oplagt at bruge på mellemtrinet. Du finder spillepladerne i 2 forskellige udgaver: den førster i filen er tiendedele - mens den anden også har hundrededel. Så kan du vælge den, der passer bedst til dine elever.

De første gange jeg spiller spillet med eleverne, lader jeg dem selv opdage, hvor det er smart at placere sine terningeslag. Efter nogle gange snakker vi om de forskellige oplagte strategier - men først, når mange af eleverne selv har knækket koden....

God fornøjelse.

(spillet med heltal finder du her).

Brøkløb med 12 poster

Min klasse har netop været på BRØKLØB.

Det gik faktisk over al forventning! Der er 12 forskellige opgaver - nogle lukkede og andre mere åbne.

Mine elever anvendte svarark, for at kunne bevare overblikket over, hvilket poster de havde løst - og hvilke de manglede.

Jeg printede filen ud i 2-sidet format (der er bagsider til posterne).

Side 25 og 26 er forslag til elevernes svarark.

Del indholdet i madkurven

Mine elever i 4. klasse arbejdede med denne brøkopgave, da vi begyndte på vores brøkforløb (ide og inspiration fra nrich). 

Det gav anledning til mange gode overvejelser...

Hvor meget juice får et barn for eksempel, når 4 børn skal dele 2 juice? Er det 1/2 juice - eller 1/4 af al juicen?
Vi havde en god faglig samtale om, at det i høj grad kommer an på spørgsmålet... I dette tilfælde, hvor eleverne skulle skrive, hvor meget mad/drikke hvert barn får, kom vi frem til at det var mest rigtigt, at svare 1/2 juice til hvert barn.

Denne opgave introducerer også blandede tal.

Kommunikation om brøker

Grafisk facilitering/Planchearbejde i forbindelse med evaluering af et brøkforløb.

Mine elever i 4. klasse lavede flotte plakater for at vise, hvad de havde lært.

Jeg viste to enkle figurer, som de skulle/kunne bruge:

# Taleboble

# Person

De endte med at have nogle fine produkter, som de var meget stolte af.

Find brøkord

I denne bogstavkasse gemmer sig 13 ord, der er relateret til brøker.

Jeg har lavet denne til min 4. klasse, men den kan sikkert også bruges til ældre elever på mellemtrinet.

Mix&Match eller Vendespil

Denne fil indeholder 21 matchende par, der kan bruges til Mix&Match eller som vendespil.

Vælg de par ud, som du synes, at dine elever skal træne (42 kort til vendespil er måske lige i overkanten...).

Print 2-sidet! Der er lavet bagsider på hveranden side, så kortene ikke kan ses igennem.

God fornøjelse.

Brøkdomino

Et klassisk spil, der kan anvendes forskelligt med disse spillekort.

Indledningsvist arbejder mine elever blot sammen i 3-mandsgrupper om at få sammensat en lang kæde af spillekort.

Kortene kan naturligvis også anvendes i værkstedsundervisning, til stafetter eller lignende.

For at gøre sorteringsarbejdet lettere, har jeg printet forskellige mønstrede bagsider på hvert sæt.

Til hvert sæt er der 48 spillekort - og i filen finder du også 7 mønstersider, som du kan printe/kopiere på bagsiden af hvert sæt.

Decimaltals-yatzy

En lille aktivitet, der er med til at holde fokus på positionerne i decimalerne.

Reglerne ligner yatzy-reglerne en del, men dog skal hver elev have sin egen spilleplade og selv skrive sine tal.

Sammen med to forskellige udgaver af spillet kan du finde mere detaljerede spilleregler her.

Fyld brøkstænger ud

Dette enkle spil kan spilles på flere forskellige måder: Både med brøkterninger og med et enkelt spinner-lykkehjul (findes sammen med spillet).

Eleverne spiller sammen to og to.

Der slås på skift med én af tre brøkterninger/kører med clips på spinnerhjulet.

Brøken, som terningen viser, farves på arket. (Hvis den aktuelle brøk allerede er "brugt op", kan der ikke farves - og turen går videre.)

Den elev, der først får udfyldt arket vinder spillet.

Undervejs kan eleven med fordel undersøge terningerne nærmere for dennes stambrøker - det kan have indflydelse på valg af terning. 🙃

Jeg har lavet to forskellige spilleplader, idet eleverne med fordel selv kan udfylde arket med stambrøkerne i første spil/begyndelsen. Efterfølgende kan ark 2 anvendes, hvor brøknavnene allerede er skrevet på.

Brøkregnehistorier

I forbindelse med arbejde med brøker, kan eleverne med fordel producere regnehistorier til hinanden. På min skole har en 5. klasse for nyligt arbejdet med disse ark

Jeg har lavet arkene i to forskellige sværhedsgrader, så der er mulighed for differentiering - det grønne sæt er lidt lettere end det blå sæt (farven på overskriften på arkene). Når eleverne arbejder med det blå sæt bliver regnearten nemlig bestemt af et terningslag.

Eleverne laver deres egen historie med et spørgsmål, og herefter viser de deres eget løsningsforslag nederst på arket.

Tanken er at løsningsdelen afslutningsvis klippes af regnehistorien og derefter kan klassekammeraterne løse opgaven, og få tjekket løsningen på den afklippede lap med samme nummer. Dernæst kan de spørgen den elev, der har lavet opgaven, hvis der skulle opstå tvivl eller uenighed. Til hvert sæt er der nummerede ark fra 1 til 30.

Vi har købt et sæt med 3 X 16 terninger hos linaa.dk (dette er ikke reklame) - og disse terninger har forskellige stambrøker på hhv. de røde, hvide og grønne. Valg af terning kan også være en differentieringsmulighed, idet de er forskellige.

Et udsnit af posterne.

Et udsnit af posterne.

Her er maden delt til 4 børn.

Her er maden delt til 4 børn.

På lærerarket finder du en liste med ordene og denne facitliste.

På lærerarket finder du en liste med ordene og denne facitliste.

Elever i gang med Mix&Match.

Elever i gang med Mix&Match.

Elever arbejder på at samle en lang kæde af spillekortene.

Elever arbejder på at samle en lang kæde af spillekortene.

Elevens spilleplade

Elevens spilleplade

Eleverne spiller....

Eleverne spiller....

Eksempel på elevarbejde.

Eksempel på elevarbejde.

Omsætning mellem brøk og procent.

Toppen af første ark med omsætningsopgaver.

Toppen af første ark med omsætningsopgaver.

På disse tre ark kan eleverne arbejde med omsætning ml. decimaltal, brøker, procent og diagram. 

Domino

Eksempler på dominobrikker.

Eksempler på dominobrikker.

Forrige gang jeg havde 5. - 6. klasse lavede jeg dette dominospil.

Vi spillede det ikke som rigtig domino, men eleverne lagde blot brikkerne op i rigtig rækkefølge, mens de alle elever kunne se samtlige brikker (i grupper på 2 - 4 elever)

Eleverne skulle finde brøker, procentdiagrammer, procent som tal og decimaltal, der passede sammen. 

For at undgå at dominospillene blev blandet sammen, kopierede jeg forskellige mønstre på bagsiden af brikkerne. På den måde kunne vi altid se, hvilke brikker, der hørte til hvilket spil.

Se mere til både brikker og bagsider her.

Her er min 5. klasse ved at lægge dominobrikkerne... De arbejdede i 3-mands-grupper og kunne godt have brug for en lommeregner til at tjekke nogle omskrivninger.

Her er min 5. klasse ved at lægge dominobrikkerne... De arbejdede i 3-mands-grupper og kunne godt have brug for en lommeregner til at tjekke nogle omskrivninger.

Tre eksempler på Quiz og Byt kort med brøk/decimaltal/procent.

Tre eksempler på Quiz og Byt kort med brøk/decimaltal/procent.

Disse kort har ofte været brugt som repetition af sammenhængen mellem decimaltal. brøker og procent.

Quiz og Byt er en fin aktivitet til at repetere fagligt stof - ligesom det kan være en fin måde at starte eller slutte en lektion på.

Der er en del af disse, som jeg mener det er en rigtig god idé, at eleverne får lært udendad. 

Samtaleark til brøkarbejde.

Et eksempel på et brøk-samtale-ark.

Et eksempel på et brøk-samtale-ark.

 forbindelse med arbejdet med brøker og regning med brøker, har jeg anvendt nogle små ark, som eleverne arbejder sammen om af lave.

Det kan være et enkelt ark, som de parvis laver i begyndelsen/slutningen af en time.

Eller hele klassen arbejder med alle arkene i grupper - eller mere organiseret vha. forskellige CL-strukturer.

Jeg gør meget ud af, at eleverne får lavet tydelige forklaringer til de forskellige overskrifter. De laver gerne både tegninger og udregninger.

Jeg har lavet ark med 10 forskellige overskrifter.

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

Del siden