Løb om data og chance

Du kan finde to løb om data og chance under "Data og Chance".

Løb  - flest og færrest


Dette løb kan bruges tre gange - eller du kan differentiere med svararkene.

Svararkene er lavet, så der kan svares på tre forskellige måder:

- hvilke figurer er der flest af

- hvilke figurer er der færrest af

- hvor mange er der af hver figur


Du kan hente filen med de 12 poster, de tre svarark samt en facitliste her:


Halloween-stjerneløb 0.-1. kl.

Dette lille stjerneløb med 15 poster kan laves såvel indendørs som udendørs.

Eleverne kan med fordel have svararket på et clipboard (eller lignende).

Læreren står centralt i forhold til alle posterne og her får eleverne spørgsmålene til posterne. Efter hver post løber eleverne til læreren for at få næste spørgsmål og næste postnummer.

God fornøjelse.

Halloween-stjerneløb 2.-3. kl.

Et lille sæson-betonet stjerneløb!

De 15 poster med tilhørende svarark og lærerark kan du hente her.

Eleverne kan med fordel have svararket på et clipboard (eller lignende).

Læreren står centralt i forhold til alle posterne og her får eleverne spørgsmålene til posterne.

Efter hver post løber eleverne til læreren for at få næste spørgsmål og næste postnummer.

God fornøjelse.

Regneløb - opdeling

Dette enkle løb med 30 poster har jeg selv anvendt som "udendørs færdighedstræning", da vi arbejdede med opdeling i regnestrategier.

Eleverne vælger selv et trecifret tal  - og dette tal anvender de på alle poster. Læs mere på lærerarket (side 1 i filen), hvor strukturen er forklaret nærmere og hvor du også finder forslag til en anden variant.

Posterne printede jeg selv "to sider på hvert ark", så posterne blev i A5-format.

Når eleverne er færdige kan du let kontrollere deres besvarelser ved at taste ind i regnearket, som jeg har lavet (kortlink.dk/2b99m). Du taster blot eleves starttal ind i den gule celle, så genererer regnarket de aktuelle svar. Eftersom eleven (eller terninger) vælger eget tal kan løbet med fordel gentages.

Husk at gemme denne fil lokalt, så du er den eneste, der arbejder i den.

Positionssystemet på løb (0-100)

Et lille løb med 12 poster, hvor tallene fra 0 - 100 repeteres ved forskellige repræsentationer. På hver post er der vist 4 tal (eksempel på billedet th.)  

Eleverne markere de fundne tal (svarark A) eller selv skrive tallene ned (svarark B)  

Du finder både posterne, svarark og forskellige anvendelsesforslag i filen, som du kan hente her.

Positionssystemet på løb (100-1000)

Et lille løb med 12 poster, hvor tallene fra 0 - 100 repeteres ved forskellige repræsentationer.

På hver post er der vist 4 tal (eksempel på billedet th.) Eleverne markere de fundne tal (svarark A) eller selv skrive tallene ned (svarark B)

Du finder både posterne, svarark og forskellige anvendelsesforslag i filen, som du kan hente her.

Stjerneløb

I denne løbsaktivitet havde vi to 1. klasser i gang på samme tid. Posterne var hængt op på murene rundt om skolegården, så vi kunne se dem alle fra vores (læs: lærernes) position. Vi hang posterne op med elefantsnot.

Eleverne blev sendt afsted i par til en bestemt post - og samtidig blev opgaven overdraget mundtligt. Det kunne være:

"I skal nu finde post 23, og der skal I finde og skrive alle de tal, der har 8 på tiernes plads."

Du finder er 30 postbeskrivelser via linket lidt længere nede i teksten.

Når eleverne kom retur blev de sendt videre på sammen måde. Vi gik ikke systematisk frem i talrækken, når vi valgte poster, men sendte eleverne hen til en af de poster, som vi kunne se var ledige.

Du kan finde posterne, elevark, facit samt lærerark med spørgsmålene i denne mappe.

Ud over træning af faglige begreber, er denne aktivitet også rigtig god for hukommelsen. Eleverne skal huske postnummer OG huske på, hvad de skulle svare på, når de fandt posten.

Stjerneløb version 2

Jeg har lavet en ny version, da vi gerne ville lave det endnu en gang med begge vore 1. klasser.

Systemet og alt er det samme - du finder version 2 her.

Mere løb...

Hvis eleverne trænger til at få automatieret +10 og -10, +1 og -1 (samt 2 og 9) kan du også prøve det løb, der ligger under regnestrategier. Der er 3 forskellige udgaver, som du finder her.

Gåturs-BINGO

Tag matematikbrillerne på og gå på jagt efter "fuld plade".

Du kan bruge disse bingoplader til indskolingen og disse til mellemtrinet (4.-5. klasse) - enten så eleverne har nogle forskellige, eller alle elever har den samme plade.

Der er 4 forskellige.

God tur!

Et kig på lærerarkene, der bruges når opgaverne overdrages til eleverne

Et kig på lærerarkene, der bruges når opgaverne overdrages til eleverne

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

Del siden