Statistik og chance

Først og sidst

Kan middelmådighed mon noget?

Med udgangspunkt i tv-programmet ”Først og sidst” har mine elever i 6. klasse arbejde med gennemsnit (og middelmådighed).

I programmet oplyses det blot, hvem der er tættest på gennemsnittet og i hvilken rækkefølge deltagerne bliver placeret. I denne aktivitet skal eleverne selv være "motoren" bag udregningerne.

Eleverne medbragte en pind og skulle herefter i grupper undersøge, hvem der havde den pind, der var tættest på gennemsnittet.

Det kunne også gøres ved, at eleverne medbragte en sten eller andet. Eleverne kunne også tage ”en håndfuld” centicubes og finde gennemsnittet i grupper, for endelig at finde ud af, hvis antal, der ligger nærmest på gennemsnittet.

Her kan du hente et gennemregnet eksempel, som eleverne eventuelt kan bruge for at komme i gang. De kan eventuelt prøve, om de kan gennemskue fremgangsmåden, så de derefter selv kan arbejde med deres egne tal.