Regnehierarkiet på løb

12 poster med hver 3 små regneopgaver med fokus på regnehierarkiet.

Min 5. klasse kunne ikke alle nå opgaverne på en enkelt lektion - men den del nåede alle.

Der er to forskellige svarark; ét, hvor der er givet svarmuligheder (som jeg anvender første gang eleverne prøver løbet) - samt ét, hvor de selv skal skrive alle svarene (som jeg anvender anden gang, de prøver løbet).

Posterne indeholder +, -, * og :   - men der er ikke paranteser med i opgaverne. 

Du kan hente filen med svarark, poster og facitliste her.