Statistik og chance

Statistik og julesalme

Lav et søjlediagram ved at tælle bogstaver. 

Syng verset. Gæt: Hvilket bogstav kommer mon flest gange?

Jeg har lavet en udgave af denne opgave tidligere, men denne gang skal mine elever tælle bogstaver i 1. vers af "Dejlig er den himmel blå".

Find tekst (hvor der er god plads til at x'e bogstaverne ud) og ark til søjlediagram her.

God fornøjelse.

Bogstavtælling

I denne lille korte tekst, skal mine elever tælle bogstaverne - samt udfylde det tilhørende søjlediagram.

Jeg har lavet teksten så stor, så de kan X'e bogstaverne ud ét for ét, mens de også lader søjlerne på arbejdsark 2 vokse.

Opgaven er lavet til både 1. og 2. klasse;

Til 1. klasse skal du bruge side 1 og 3.

Til 2. klasse skal du bruge side 2 og 3.

Lad eventuelt eleverne gætte på, hvilket bogstav, der er med i teksten flest gange FØR de begynder på opgaven.

Hent filen her.

Biltælling - og søjlediagram

Her kan du hente en fil med et optællingsark til biltælling - samt 3 forskellige forslag til det afledte søjlediagram.

Jeg har for en sikkerheds skyld lavet 3 forskellige ark, hvor y-akserne har forskellige enheder, så det er muligt at anvende det ene af arkene (der som passer bedst) til elevernes optælling.

Hent hele filen her.

Nummerplader

Gå på nummerpladejagt.

Lad eleverne notere deres fund - og anvend evt. kortene til at spille krig med efterfølgende. 

De kan også bruges til at arbejde med rækkefølger, så eleverne kan ordne tallene (enten de tocifrede eller de trecifrede) i størrelsesorden.

Hent filen med tegningerne her.