Matematisk opmærksomhed.

Igennem nogen tid, har jeg interesseret mig meget for matematisk opmærksomhed i 0. klasse. Personligt finder jeg det meget spændende, at det er her elevens første møde med skolen og skolens fag foregår - og det er derfor meget vigtigt, at eksempelvis tallene læres og introduceres med en legende tilgang. Det er blandt andet derfor, at jeg laver forskellige spil og aktiviteter til talområdet - og den del af dem kan du finde her.

 

Mange af mine materialer kan anvendes både i 0. og 1. klasse. Hvis materialet er lavet målrettet 0. klasse, så vil det ligge under denne fane - og på samme måde vil materialet ligge under "Indskoling", hvis jeg har lavet det med denne anvendelse for øje.

 

Alle er meget velkomne til at anvende materialerne - og er din skole udtaget som Copydan-skole, så registrer gerne mit materiale.
På forhånd tak.

Talkort med tøjillustrationer

På opfordring fra en børnehaveklasseleder har jeg lavet dette kortsæt med tallene fra 0 til 100.

Du kan hente kortene og en lille vejledning dertil på dette link.

Ud over at arbejde med tallene, kan kortene også bruges til at lave kategoriseringsopgaver ud fra beklædningsgenstandene. Tag nogle af kortene og bed eleverne om at sortere kortene på en måde, som de selv vælger. Det kan være efter farver, anvendelse, mønstre eller meget andet.

God fornøjelse.

Subitizing-BINGO

Måske kender du ikke så meget til begrebet subitizing - men jeg tror nu godt, at du ved hvad det er.... 

Du tæller ikke øjnene på en terning, når du spiller. Du genkender de fem prikker som mængden 5. Du kan også kende 9, hvis det er to terninger og du har slået 5 og 4.

Nogle børn lærer intuitivt at genkende små mængder - mens andre skal undervises i det, og det vil sikkert endda kræve træning for dem. 

Der har nu i en del år været fokus på dette, men jeg synes, der har manglet noget materiale, som elever kan arbejde med i par/grupper - og derfor har jeg (inspireret af et amerikansk forlæg) lavet 8 bingoplader med afbildninger af mængder. Du kan se mere om forslag til anvendelse af disse, hvis du henter min fil. 

Rigtig god fornøjelse.

En BINGO-plade.

At forme tal...

... kan være med til at give eleverne en større fortrolighed med tallenes form og udseende, og dermed gøre det lettere for eleven at huske disse.

arkene kan eleverne forme tallet med saltdej eller modellervoks, og de kan lave et antal modellervokskugler, der passer til antallet af figurer - for dernæst at flytte kugler i ti'er-rammen.

 

Forme eller skrive tal

Denne udgave af elevarkene lægger i højere grad op til, at eleverne skal skrive tallene inden i tallene på arkene.

Hvis eleven er usikker på skriveruten, kan du bruge denne version, da der på denne er tegnet pile i tallene, så eleven bliver mindet om skrivevejen.

Så selvom de to filer ligner hinanden rigtig meget, så er der altså den detalje med pilene til forskel.

I disse versioner har jeg lavet en vindrueklase i stedet for den traditionelle 10'er-ramme, da det kan understøtte elevens subitizing-erfaringer, at et givent antal kan "se ud" på forskellige måder.

Tæl ting - antal op til 30.

Tællerier med lidt forårstema.

Jeg har lavet nogle ark til optælling. 

Eleverne kan evt. lægge centicubes ovenpå tingene, så de bedre kan huske, hvilke elementer de har talt. Eller de kan placere centicubes på elementerne - og efterfølgende tælle de anvendte centicubes.

Ting placeret "hulter-til-bulter" kan nemlig være svære at tælle, og det kan eleverne træne med dette materiale.

Eksempel på ét af arkene.

Gode venner

Et lille spil med en tyggegummiautomat.

Der er en spilleplade klar til print - samt et ark med spillereglerne nærmere forklaret. Eleverne får gennem dette spil gentaget gode venner/10'er venner mange gange.

Formatet er lavet i A3, men du kan selv ændre på printformatet, så det passer til dit behov.

Først til 20

Først til 20 er et enkelt lille spil, som eleverne i børnehaveklassen kan spille parvis.

I modsætning til så mange andre spil, slår eleverne parvis med terninger samtidig, og det handler nu om at slå det største tal. Den elev, der har det største tal markere med et X i tier'stængerne. Differentier eksempelvis med forskellige terningtyper.

Det handler i al sin enkelhed om, hvem, der får udfyldt de 20 felter først.

(Lav gerne aftaler om, hvad der sker, hvis elevernes terninger viser samme tal... Skal begge have et X - eller skal ingen af de to have et X?)

Undervejs får eleverne sammenlignet mange tal - snakket om størst og mindst.

Et afkrydsningskort til hver elev.

Motorik...

Det kan være svært at skrive tal og bogstaver (den rigtige vej), hvis finmotorikken driller.

Eleverne kan med disse ark i højrere grad have fokus på motorikken, idet skrivevejen er vist for dem. 

Lad eleverne skrive oveni. Og der sker ikke noget ved at "tage turen" på samme ark flere gange.

Arkene kan også lamineres og eleverne kan skrive oveni med whiteboard-tusser.

Skriv oveni....

Stribede talpuslespil

Når eleverne skal lære tallenes rækkefølger og symboler kan man med fordel anvende puslespilsprincip, som de fleste elever er fortrolige med inden skolestart. 

 

Til dette har jeg lavet forskellige stribede puslespil i forskellige talintervaller.

- 1-10

- 11-20

- 1-20

- 10-20-30...-100

På denne måde er det enkelt at tilpasse det til den enkelte elevs formåen.

 

For at gøre sorteringsarbejdet lettere (når eleverne er kommet til at blande striberne sammen), har jeg lavet mønstrede bagsider. Sørg derfor for at sætte printeren til at printe 2-sidet, når du printer ud - så kan eleverne let selv sortere striberne i rette bunker.

 

PS: Billederne er alle mine egne fotos, og disse må ikke anvendes til andre formål uden aftale.

 

 

 

 

Et eksempel på stribet puslespil.