Måling

Længdemåling

Længder måles på mange flere: med hop, med pinde, med tommestok eller et målebånd.

Nogle af disse opgaver lægger op til at arbejde med ikke-standardiserede enheder - og andre er måling i cm.

4 værksteder (klassen delt i hold og de roterer mellem de 4 stationer)

Værksted 1: Der opmåles en distance (jeg brugte 8 meter), og eleverne skal undersøge, hvor mange hop, tril, fod mv. der er fra start til mål. 

Værksted 2: Eleverne måler længder på sig selv og makker. 

Værksted 3: Eleverne måler længder "rundt om" sig selv og makker.

Værksted 4: Mål med ikke-standardiserede enheder - vi brugte små træstykker (Kapla Klodser), som vi har på skolen. Eleverne tegner med kridt rúndt om en makker, og efterfølgende lægges en enhed på (mælkelåg, afstandsklodser eller lignende) og der tælles op, "hvor mange", der var rundt om. 

Du kan finde elevark til værksted 1-3 samt en mere uddybende forklaring til værksted 4 her.

Billede fra værksted 4: Skolegården lignede noget fra en crime-scene, da der var tegnet mange liggende personer op. :-)

Bamsemåling

Et søjlediagram som er ved at blive udfyldt.

For en del år siden lavede jeg et bamseprojekt i en 3. klasse på en fagdag (og det kunne sagtens laves med yngre elever). 

Eleverne havde fået besked på at medbringe deres største bamse, som så blev dagens artefakt.

Vi begyndte med at udfylde en "Bamseattest" med data om den enkelte bamse.

Dernæst skulle alle bamser måles - og bamsernes længde/højde blev derefter ført ind i et præfabrikeret pindediagram/søjlediagram.

Et af målene med denne øvelse var at måle med forskellige værktøjer. Der var både centimetermål, tommestok og store linealer. 

På det præfabrikerede ark skulle eleverne skrive bamsernes højder som m og cm - og som cm.

Dokumenterne kan ses mere detaljeret her.

Bamsemåling

- med elevernes egne bamser. Tak til Johanne, Stine og Marie for at give mig lov til at bruge de ældre billeder.

Alle med Copydan-aftale er meget velkomne til at anvende mine materialer - og er din skole udtaget som Copydan-skole, så registrer gerne mit materiale. På forhånd tak. 🤩