Regn på mange måder

Det kommer an på...

Her finder du 20 forskellige små regnehistorier, hvor eleven skal finde ud af, hvad det kommer an på - og herefter løse opgaven.

Jeg lægger altid op til, at eleverne skal løse opgaverne på mindst tre forskellige måder:

😀 En let løsning
🙃 En smart løsning
😲 En svær løsning

Inden for disse tre overskrifter kan eleven også lave flere.

Se mere om anvendelsesmuligheder på side 1 i filen.

 

Beskriv Dronningen med tal

Mine elever skal en af de kommende dage arbejde med at beskrive Dronning Margrethe med mange forskellige tal.

Der er lagt op til, at de selv skal finde data - men jeg har givet eleverne en del spørgsmål til at blive inspireret af.

 

Påskeægstalpusleri

Denne fil indeholder 8 forskellige talknuser-opgaver med påsketema.

Jeg skal selv bruge dem i min 4. klasse.

God fornøjelse.

Et eksempel på en af de otte opgaver.

Taljagt

Disse ark er egentlig blot en masse tilfældige tal.

Her kan eleverne udfordres i at finde regnestykker, der giver et bestemt tal. Du vælger tallet, så der hermed er mulighed for at differentiere.

Når eleverne arbejder med denne opgave får de jungleret med mange små tal og dermed regnet mange små regnestykker. 

Du kan også differentiere ved at lade (nogle) elever anvende lommeregner, så de kan efterprøve deres sammensatte regnestykke.

Der vil være mange elever, der her ligeledes bliver udfordret på deres vedholdenhed og tålmodighed.

Der er 8 forskellige ark, som du kan hente her:

 

Indsæt 8 tal

I denne lille grubler-opgave, skal eleverne få placeret tallene 1-8 i felterne, så alle udregninger bliver korrekte.

Lad gerne eleverne arbejde med opgaven, på en måde, der gør det mulligt for dem at finde mere end én løsning samt argumentere for, hvordan de ved, at alle muligheder er fundet.

 

Hjælp dyrepasseren

En lille problemløsningsopgave...

Opgaven kan gribes an på flere måder, men personligt vil jeg få eleverne til at bruge et regneark. 

 

Den formaliserede multiplikationsalgoritme.

Her har en elev anvendt farvede felter til at støtte i regneoperationen.

Som udgangspunkt er jeg ikke fan af formaliserede regnealgoritmer. I min klasse arbejder vi meget med regnestrategier - både i hverdagen, når der opstår oplagte situationer - men også i perioder, hvor vi kun har fokus på "smarte metoder".

Til nogle få ting; eksemplevis multiplikation af flercifrede tal er der dog ofte brug for en formaliseret algoritme, som én af flere måder at gange på.

Jeg oplever, at en del elever let mister overblikket, og de har flere gange haft glæde af et ark med farvede felter.

Det er slet ikke alle elever, der synes det er en fordel med farverne, men der er altid nogle stykker, der lettere kan holde systematikken, når de arbejder med farver.

Billedet her ved siden af viser en elevs arbejde - men siden er mine ark ændre lidt.

 

 

 

Arkene er lavet i fire forskellige udgaver - så de kan anvendes til både to- og trecifrede tal.

NIBNABBERE

Her kan du finde Nibnabbere - nu med gangetabeltræning.

Der er både en julevariant med blandede gangestykker, men der er også nogle stykker, der ikke er sæsonbetonede.

Julevarianten har jeg lavet en bagside til, som du kan bruge, hvis du ønsker... Eller spring over side 2, når du printer.

Siden jeg lavede billedet herunder, har jeg vendt tallene, så de står mere hensigtsmæssigt i forhold til anvendelsen af Nibnabberne, men det kan du se, når du henter filen.

Alle med Copydan-aftale er meget velkomne til at anvende mine materialer - og er din skole udtaget som Copydan-skole, så registrer gerne mit materiale. På forhånd tak. 🤩