Taljagt

Disse ark er egentlig blot en masse tilfældige tal.

Her kan eleverne udfordres i at finde regnestykker, der giver et bestemt tal. Du vælger tallet, så der hermed er mulighed for at differentiere.

Når eleverne arbejder med denne opgave får de jungleret med mange små tal og dermed regnet mange små regnestykker. 

Du kan også differentiere ved at lade (nogle) elever anvende lommeregner, så de kan efterprøve deres sammensatte regnestykke.

Der vil være mange elever, der her ligeledes bliver udfordret på deres vedholdenhed og tålmodighed.

Der er 8 forskellige ark, som du kan hente her:

 

Den formaliserede multiplikationsalgoritme.

Her har en elev anvendt farvede felter til at støtte i regneoperationen.

Som udgangspunkt er jeg ikke fan af formaliserede regnealgoritmer. I min klasse arbejder vi meget med regnestrategier - både i hverdagen, når der opstår oplagte situationer - men også i perioder, hvor vi kun har fokus på "smarte metoder".

Til nogle få ting; eksemplevis multiplikation af flercifrede tal er der dog ofte brug for en formaliseret algoritme, som én af flere måder at gange på.

Jeg oplever, at en del elever let mister overblikket, og de har flere gange haft glæde af et ark med farvede felter.

Det er slet ikke alle elever, der synes det er en fordel med farverne, men der er altid nogle stykker, der lettere kan holde systematikken, når de arbejder med farver.

Billedet her ved siden af viser en elevs arbejde - men siden er mine ark ændre lidt.

 

 

 

Arkene er lavet i fire forskellige udgaver - så de kan anvendes til både to- og trecifrede tal.