Opgaver med facitliste til Vildheks

Mangler du nogle små opgaver til "Vildheks", så er du velkommen til at anvende disse.

Der er en opgave til hvert kapitel - så 22 opgaver ialt.

Du kan også finde facit til opgaverne (med undtagelse af de åbne opgaver naturligvis).

Håber du og dine elever får glæde af materialet.

Dørplakat

Efter at have set en engelsk dørplakat til klasseværelset, blev jeg inspireret til at lave en dansk version.

Direkte oversættelser kan være svære, så ordvalget er mit eget! Jeg synes, det passer til mine mål for min klasse. Og kommer jeg i tanke om andet - så kan den godt blive revideret.

Gentagelser - mønstre...

Mønstre kan se ud på mange måder.

Jeg har her lavet to forskellige typer:

- én fil, hvor alle mønstre er fladedækkende. Mønstrene kan være sammensatte flytninger, så mønstrene er fremkommet ved både spejlinger, drejninger og parallelforskydninger - eller ved én eller to af disse.

I de yngre klasser kan eleverne arbejde med genkendelse af gentagelser og farvelægning af mønstre, mens mellemtrinselever kan gå på jagt efter, hvilke type flytninger, der er brugt i de forskellige mønstre. Jeg har valgt, at nogle af mønstrene er er ens, men at den ene er i en "forstørret" udgave, så alle elever har mulighed for at lave et mønstre færdigt (de to ens mønstre er på to på hinanden følgende sider).

- den anden fil er "mandela-inspireret". Her har eleverne mulighed for at farvelægge et cirkulært mønster, eller de kan undersøge, hvordan mønstret er dannet (antal grader i drejningen).

Èt eksempel på de mange forskellige fladedækkende mønsterark.

Kræmmerhuse og mønstre

Kræmmerhuse og mønstre hænger meget fint sammen. Her finder du 5 forskellige versioner, der er lavet i forskellige sværhedsgrader og med forskellige muligheder for, at eleven selv kan være kreativ i mønsterdesignet.

Elevsamtaler

Samtaleark, der kan anvendes til samtale med den enkelte elev, eller kan bruges til forældrene taler med barnet hjemme om skolegang.

Der er flere anvendelsesmuligheder, som jeg har uddybet på første side (side 0) i dokumentet.

 

 

Eksempler på udsagn, som eleverne skal tage stilling til.

Puslespilsbrikker

Brik til lodrette kanter til højre

Mange lærere laver puslespil i forskellige afskygninger med elever, hvor hver elev typisk laver sin egen brik...

Det synes jeg er en rigtig god idé, men min firkantede hjerne vil gerne have kanter på, og derfor har jeg lavet et sæt puslespilsbrikker med kanter og hjørner.

Jeg har selv brugt brikkerne til en taltavle i en 1. klasse - men anvendelsesmulighederne er mange.

Ark til foldediktat

Et udsnit fra arket.

En kollega ude i Facebookverdenen havde lavet en foldediktat . @Charlotte Geertsen skriver sådan om sin måde at anvende arket på:

I 2A startede vi op med foldediktater i sidste uge.

Jeg lavede en skabelon i A3 størrelse (se de sidste to billeder - det er 1 ark, jeg har taget billed af begge sider) og kopiere arket til alle eleverne - eleverne foldede og klippede selv. Staveordene fandt jeg fra ugens tekst i læsebogen.

Først skrev eleverne staveordene ned i deres foldebog - jeg havde skrevet dem på tavlen - så prikkede de vokaler og delte ordene på bagsiden af den flip de netop havde skrevet på, for tilsidst, at skrive sætninger med staveordene ved siden af.

Staveordene var lektie til i går - foldebøgerne blev vendt om og der blev skrevet og farvet stjerner ⭐️ efter hvor mange rigtige de havde. Eleverne tjekkede selv efter ved tage den flip op, der passede til det ord jeg sagde, efter de havde skrevet det. 

Idéen var rigtig god - og derfor lavede jeg et printklar ark.

Se mere (incl. billeder fra Charlottes klasse)

Måske skal det tilpasses lidt - og det vil det blive, så snart jeg kommer i nærheden af en printer.

Bogstaver til krydsord

Eksempel på en bogstavbrik.

Spil er sjovt.

Til et spil, der kan kombinere dansk og matematik har jeg lavet bogstaver á la WordFeud.

Bogstaverne er lavet efter en liste (antal og point), som jeg fandt på nettet. Om det er den helt rigtige fordeling af points og antallet af bogstaver garanterer jeg ikke.

Det er til gengæld let at lave flere kopier/print af udvalgte bogstaver, som den aktuelle aldersgruppe mangler.

Ligeledes kan du lade være med at printe side 18 - og på den måde undgå q, x og z.

De er lavet i et format, hvor der er 6 bogstaver pr. A4-side, og finder du dem for små er det ret enkelt at printe på A3 i stedet.

Med den viste størrelse bogstavbrikker kan eleverne med fordel spille lægge bogstavbrikkerne på gulvet - på den måde er de fysiske begrænsninger mindre.

Der kan spilles i par eller i 3-mandsgrupper; to par/grupper mod hinanden, så ventetiden ikke bliver for lang.

Side 19-26 i filen er mønstersider, som er oplagte at kopiere på bagsiden - ét mønster pr. spil. Så er det let at sorterer bogstaverne i rette spil igen, hvis de skulle blive blandet.

God fornøjelse.

Bogstavkort

På hvert ark er der 12 bogstaver.

For nogen tid siden lavede jeg bogstavkort (til en kollega).
Jeg mener, at antal af de forskellige bogstaver er lavet ud fra antal i  Wordfeud/Scrabble. 

De er blevet anvendt både til bogstavkendskab - men også til forskellige staveaktiviteter/stafetter og lignende.

Kortene er lavet i ret tilfældige farver.... Der er altså ikke nogen systematik i farvevalgene.

120 ord i rammer

Et eksempel på et ordkort.

Ved en tidligere lejlighed har jeg lavet de 120 hyppigste ord i 15 cm X 15 cm rammer.

De har forskellige anvendelsesmuligheder - bl.a. passer de i plasticlommerne til Bee-Bot.